> ZIAJA Farmacja - kosmetyki dla ciebieDOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Ziaja Farmacja Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Platforma B2B usprawniająca współpracę Spółki Ziaja Farmacja z jej Partnerami.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który zautomatyzuje wymianę informacji handlowych i procesy biznesowe realizowane pomiędzy Spółką Ziaja Farmacja a podmiotami współpracującymi. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące między firmami procesy zostaną maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2013 – 31.10.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Piotra Pulwickiego: biuro@ziaja.poznan.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO